Zakon o nasljeđivanju i oporuka

 

PITANJE:

Molim da mi objasnite šta biva sa imovinom muža i žene koji nemaju djecu a jedno od supružnika prije umre? Objasnite mi kako da zaštitimo svoju imovinu, isključivo stečenu zajedničkim radom. Željeli bi da imovinu ostavimo jedno drugom a poslije smrti i drugog nekom napuštenom djetetu iz doma. Hvala!


 

 

ODGOVOR:

Predrag Ilić dipl. iur.

Zakon o nasljeđivanju uređuje pravo nasljeđivanja pri čemu razlikuje tri pravna temelja nasljeđivanja a to su: nasljeđivanje na temelju zakona, nasljeđivanje na temelju oporuke i nasljeđivanje na temelju nasljednopravnih ugovora.

Ukoliko ostavitelj umre bez oporuke ili nasljednopravnog ugovora tada ga nasljeđuju njegovi zakonski nasljednici. Zakonski nasljednici nasljeđuju po nasljednim redovima. Najčešći su nasljednici prvog nasljednog reda a to su: bračni drug i djeca ostavitelja. Nasljednici ostavitelja koji nije ostavio potomke jesu bračni drug i ostaviteljevi roditelji , a ukoliko su roditelji umrli prije ostavitelja tada na njihovo mjesto dolaze njihovi potomci (dakle , braće i sestre ostavitelja).

Dakle , u Vašem slučaju , obzirom da nemate potomke, nasljeđuju Vas bračni drug i ostaviteljevi roditelji, odnosno njihovi potomci i to na način da bračnom drugu pripada 1/2 ostavine a roditeljima druga polovica (svakom roditelju 1/4).

Ostavitelja koji nema niti potomke , niti bračnog druga niti roditelje nasljeđuju njegovi djedovi i bake , odnosno njihovi potomci.

Ukoliko želite svoju imovinu ostaviti jedan drugome najbolje je da sačinite oporuku kojom svoju imovinu ili dio imovine ostavljate svom bračnom drugu.

Ukoliko želite imovinu ostaviti nekom trećem tada to činite također oporukom iz koje mora biti jasno određeno kome imovinu ostavljate. Oporuka se može mijenjati, a nasljeđuje se uvijek prema onoj koja je posljednja sastavljena. Prema tome , Vi možete oporukom ostaviti jedan drugome imovinu ,a onaj koji nadživi drugoga može svoju imovinu ostaviti novom oporukom bilo kome drugom. Ništava je odredba oporuke kojom se oporučnom nasljedniku određuje kome će on ostaviti nasljeđenu imovinu iza svoje smrti.

     


    Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

    Video - Adaptacije stanova u Zagrebu