Adaptacija zajedničkog tavanskog prostora

 

PITANJE:

Zivim u Zagrebu u centru grada na cetvrtom katu. Iznad cetiri stana koja se nalaze na cetvrtom katu je tavanski prostor koji pretpostavljam se tretira kao zajednicki prostor. Zanima me ukoliko ja (i eventualno jos neki od stanara cetvrtog kata) bi zelio adaptirati dio tavanskog prostora iznad mog stana (ili vise tavanskog prostora uz suglasnost stanara) dali je to moguce, koja je procedura, koja dokumentacija je potrebna. Prema Vasem iskustvu, dali je to isplativo u odnosu na komplikacije i eventualno preuredjivanje tavanskog prostora. Unaprijed zahvaljujem na savjetu.


 

ODGOVOR:

Predrag Ilić dipl. iur.

Vlasnik posebnog dijela nekretnine (etažni vlasnik) istovremeno jest suvlasnik cijele nekretnine u određenom omjeru.

Prema Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZOVDSP) svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno sa ostalim suvlasnicima. Navedeni zakon razlikuje poslove redovite uprave i izvanredne poslove. Za poslove redovite uprave potrebna je suglasnost većine glasova koji se računaju po suvlasničkim djelovima a ne po broju suvlasnika.

Za poslove izvanredne uprave potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Što su poslovi redovite uprave a što izvanredne ZOVDSP ne propisuje taksativno, već propisuje u odredbi članka 41. da je za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitog upravljanja potrebna suglasnost svih suvlasnika te primjerice navodi koji su to poslovi. (naročito promjena namjene stvari,veći popravci, dogradnja , nadogradnja, preuređenje, otuđenje cijele stvari, davanje cijele stvari u zakup ili najam dulji od jedne godine, osnovanje hipoteke).

Prema tome, kako tavanski prostor predstavlja zajednički dio zgrade, to je za njegovu prenamjenu u stambeni ili poslovni prostor potrebna suglasnost svih suvlasnika.

Dakle , da bi ste izvršili prenamjenu tavanskog prostora potrebno je učiniti slijedeće:

  1. pribaviti pismenu suglasnost svih suvlasnika nekretnine o prenamjeni tavanskog prostora u stambeni ili poslovni prostor za Vašu korist
  2. na temelju suglasnosti suvlasnika i projektne dokumentacije podnijeti zahtjev tijelu nadležnom za graditeljstvo radi dobivanja dozvole za gradnju ili dobiti od ovlaštenog arhitekta ovjeru glavnog projekta.
  3. nakon izgradnje sačiniti novi etažni elaborat kojim se mjenjaju dotadašnji suvlasnički omjeri i nastaje novi posebni dio zgrade
  4. etažni elaborat mora biti potvrđen od tijela nadležnog za graditeljstvo (to je potvrda kojom se potvrđuje da posebni dijelovi čine samostalnu uporabnu cijelinu te da su izgrađeni sukaldno dozvoli za gradnju ili ovjerenom glavnom projektu)
  5. Suvlasnici moraju zaključiti novi međuvlasnički ugovor kojim prihvaćaju novi etažni elaborat i sukladno istome dozvoljavaju upis na novom posebnom djelu kao i na novim suvlasničkim omjerima
  6. U zemljišnim knjigama, na temelju potvrde tijela nadležnog za graditeljstvo kojim se potvrđuje etažni elaborat i međuvlasničkog ugovora izvršiti upis novih suvlasničkih omjera i novonastalih posebnih dijelova.

 

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu