Šteta radi susjeda

 

PITANJE:
Ako zbog neodržavanja susjedova stana moj stan pretrpi  štetu, tko je odgovoran i što treba poduzeti da se šteta namiri.

 


ODGOVOR:
Predrag Ilić dipl. iur.Ako je šteta na Vašem stanu nastala uslijed neke radnje ili događaja koji se zbio u susjedovu stanu , tada je vlasnik toga stana odgovoran za nastalu štetu, te je istu dužan nadoknaditi. Tu se radi o tzv. izvanugovornoj šteti , a zakonske pretpostavke za odgovornost za štetu  su: šteta, štetni događaj, uzročna veza između štete i štetnog događaja , štetnik i protupravnost. Svi nabrojani uvjeti za postojanje odgovornosti za štetu moraju biti kumulativnio ispunjeni. Prema tome , ako postoji uzročna veza između štete koju ste pretrpjeli i štetnog događaja (npr. prodor vode iz susjedova stana u Vaš stan zbog puknuća cijevi koja nije zajednička cijev zgrade), ako se zna tko je odgovoran za održavanje stana (vlasnik stana) te ako nema elemenata koji isključuju protupravnost (npr. nužna obrana ili kranja nužda, viša sila ) tada postoji odgovornost za štetu na Vašem stanu koju je dužan nadoknaditi vlasnik stana iz kojeg potječe štetni događaj. Valja napomenuti da za štete nastale uslijed kvarova i neodržavanja zajedničkih djelova i uređaja zgrade (npr. zajednička odvodna cijev ili kanalizacijski otvor, krovište i sl) odgovaraju svi suvlasnici i ista se nadokanđuje iz zajedničke pričuve.(to je i osnovna svrha zajedničke pričuve- održavanje zgrade i uređaja zgrade, naknada štete koja potječe iz zajedničkih djelova i od zajedničkih uređaja zgrade).

 


Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu