Podjela imovine radi razvoda

 

PITANJE:

Podjela imovine radi razvoda.

Poštovani, trenutno se razvodim. Problem je u podjeli imovine.
Prije dvije godine smo muž i ja kupili stan na slijedeći način: ja sam platila pola stana u gotovini. Taj novac sam imala prije braka a kao dokaz je izjava koju je moj muž ovjerio kod javnog bilježnika. Druga polovica stana je kupljena na kredit kojemu je muž dužnik a ja sudužnik. Hipoteka je na cijelom stanu. Predbračni ugovor nemamo. Na vlasničkom listu smo upisani kao pola-pola vlasnici. Planiram pokrenuti parnicu za rješavanje podjele imovine. Zanima me što je prema zakonu moje a što muževo? Da li je pola stana u samom startu moje a druga polovica se dijeli na nas dvoje u vlasničkom smislu a i u smislu toga da je onda pola otplate kredita moje? Imali li smisla da se pokušam izboriti za vlasništvo 3/4 stana i da li bih time dobila pravo da muža isplatim za iznos kredita 1/4 stana, ostanem u obavezi isplatiti banku za drugu 1/4 stana i time prepišem stan na sebe? Naime, dala sam mu ponudu da ga isplatim za cijeli iznos kredita i da se taj kredit zatvori a on ne pristaje na tu ponudu.


 

 

ODGOVOR:

Predrag Ilić dipl. iur.Ukoliko bi se u parničnom postupku utvrdilo da ste Vi suvlasnik na 3/4 dijela stana a bračni drug 1/4 dijela stana tada bi ste, ukoliko želite diobu stana,  morali provesti sudski izvanparnični postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina.To bi u Vašem slučaju značilo podnošenje sudu prijedloga za razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina koja bi se obavila procjenom i prodajom stana na javnoj dražbi (ukoliko fizička dioba na dvije samostalne uporabne cijeline nije moguća), te podijelu cijene dobivene prodajom sukladno suvlasničkim omjerima. Sud može odrediti  da jedan suvlasnik izvrši isplatu onome koji je suvlasnik u manjem dijelu. Kredit bi se morao otplaćivati  također u jednakim djelovima , bez obzira što bi ste Vi uspjehom u pranici bili suvlasnik u ¾ a bračni drug u ¼ dijela nekretnine. Eventualna promjena suvlasničkih omjera na stanu ne utječe na položaj hipotekarnog vjerovnika glede naplate potraživanja iz vrijednosti cijelog stana.Suvlasništvo druge polovice stana , plaćeno kreditom koji otplaćujete iz prihoda koji su stečeni zajedničkim radom za vrijeme trajanja braka, jest bračna stečevina. Obiteljski zakon propisuje da su bračni drugovi suvlasnici u jednakim djelovima u bračnoj stečevini , osim ako nisu drugačije ugovorili. Kako Vi niste drugačije ugovorili , 1/2 suvlasništva stana stečena za vrijeme trajanja braka radom bračnim drugova  dijeli se sukladno zakonu na jednake djelove. Prema tome , Vi bi ste bili suvlasnik u 3/4 dijela stana , a bračni drug u 1/4 dijela stana. Obzirom da ste u zemljišnim knjigama upisani kao suvlasnici na jednake djelove , ukoliko ne bi ste postigli sporazum oko gore navedenih pitanja vlastite imovine i bračne stečevine , morali bi ste podnijeti tužbu pred nadležnim sudom kako bi u parničnom postupku dokazali što je Vaša vlastita imovina  a što je bračna stečevina , te sukladno tome zahtijevali bi ste diobu bračne stečevine na jednake djelove.Dakle , ukoliko ste Vi jednu polovicu stana kupili novcem koji ste stekli prije braka tada ste to učinili vlastitom imovinom koja ne podliježe diobi između bračnih drugova, jer ne predstavlja bračnu stečevinu. Zakon propisuje da imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka ostaje njegova vlastita imovina , te da je sva imovina koja nije stečena radom za vrijeme trajanja braka također vlastita imovina bračnog druga (najčešće je to naslijeđena ili darovana imovina).Imovina bračnih drugova  dijeli se na bračnu stečevinu i na vlastitu imovinu, a prava i obveze bračnih drugova glede imovine propisana su u Obiteljskom zakonu u odredbama članka 247. do 257.


 

 

Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu