Naknada štete

 

PITANJE: Naknada štete  

 

Poštovani ,
živimo kući u kojoj su 3 stana , naš stan nalazi se na prvom katu . desila nam se nezgoda i pukla nam je cijev od vode koja je u našem vlasništu i ne djelimo je sa susjedima . s obzirom da nas nje bilo doma obavjestio nas je susjed o isticanju vode jer je njima probila u stan. mi smo ponudili susjedima sanaciju nastale štete ali oni ne pristaju samo na to nego traže odštetu za pretrpljeni strah ,smještaj u hotelu dok traje renovacija te da su se savjetovali sa odvjetnikom . mene iteresira dali oni imaju pravo za ta potraživanja jer mi nismo ni u jednom trenu rekli da ne bi renovirali nastalu štetu ali s ovim nismo računali, jer najveća šteta je u našem stanu 


 

ODGOVOR:   

Predrag Ilić dipl. iur.

Oštećeni ima pravo na naknadu cjelokupne štete koju je pretrpio štetnom radnjom , dakle ima pravo i na naknadu troškova stanovanja za vrijeme otklanjanja štete.Međutim, Zakon o obveznim odnosima (ZOO) propisuje u odredbi članka 1090.da će sud , uzimaujući u obzir i okolnosti koje su nastupile poslije prouzročenja štete,dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se oštećenikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kojem je bi se nalazila da nije bilo štetne radnje.Prema tome , u Vašem slučaju oštećenici bi imali pravo i na naknadu štete s osnova stanovanja za vrijeme izvođenja radova, međutim , takovo stanovanje mora biti u skladu sa uvjetima stanovanja kakve su imali u svom stanu prije štetnog događaja. Također, vjerojatno nemaju pravo na naknadu štete za "strah" jer ZOO propisuje pravo na naknadu tzv. neimovinske štete koja se dosuđuje u slučaju povrede prava osobnosti. ZOO propisuje u odredbi članka 19.stavak 2 da se pod pravima osobnosti razumijevaju prava na život, tjelesno i duševno zdravlje,ugled,čast,dostojanstvo,ime,privatnost osobnog i obiteljskog života, sloboda i dr.Prema tome, da bi oštećeni imali pravo na "pretrpljeni strah" morali bi dokazati da im je narušeno duševno zdravlje, što je u Vašem slučaju malo vjerojatno.No, upozoravam Vas na činjenicu da obveza naknade štete dospijeva trenutkom nastanka štete (čl.1086 ZOO-a),što znači da od toga trenutka na iznos utvrđene visine štete teče zakonska kamata.

 


 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

Stjecanje vlasništva - ovrha na nekretnini

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu