Nasljeđivanje - djeca i maćeha

 

PITANJE: Nasljeđivanje - djeca i maćeha

Poštovani, molim pomoć iz nasljednog prava. Moj svekar je umro 1966. god. kada je moj suprug imao 10 godina. Svekar i svekrva su se rastali par godina prije njegove smrti. Svekar se ponovo oženio i u tom drugom braku nije imao djece. Po njegovoj smrti nasljednicima su proglašeni moj suprug kao pokojnikov sin i druga žena - mačeha, svaki u polovici dijela. Napominjem da je imovina koja je bila predmetom nasljeđivanja bila imovina koju je svekar naslijedio od svojih roditelja, a ne imovina stećena u braku. Kako je moj suprug bio maloljetan, a njegova majka nije htjela imati nikakove veze sa bivšim mužem nije niti otišla na tu ostavinsku raspravu pa je eto polovica imovine otišla mačehi po mom sudu bez pravnog osnova. Sada su nasljednici maćehe pronašli dio imovine koji nije bio predmetom nasljeđivanja (naknadno pronađena imovina) pa su pokrenuli ostavinu. Moje pitanje glasi: s obzirom da je pogreška učinjena 1966. god. tj. da je mačeha nasljedila imovinu na koju po sadašnjim propisma (valjda i ondašnjim) nije imala pravo može li se moj suprug u aktualnoj ostavini uspješno protiviti takvom nasljeđivanju. Štoviše može li i na koji način poništiti prethodno rješenje o nasljeđivanju po kojem je mačeha postala nasljednica po mom sudu bez pravnog osnova.
Unaprijed hvala. 


 

ODGOVOR: 

Predrag Ilić dipl. iur.

Zakon o nasljeđivanju uređuje pravo nasljeđivanja pri čemu razlikuje tri pravna temelja nasljeđivanja a to su: nasljeđivanje na temelju zakona, nasljeđivanje na temelju oporuke i nasljeđivanje na temelju nasljednopravnih ugovora.

Ukoliko ostavitelj umre bez oporuke ili nasljednopravnog ugovora tada ga nasljeđuju njegovi zakonski nasljednici. Zakonski nasljednici nasljeđuju po nasljednim redovima. Najčešći su nasljednici prvog nasljednog reda a to su: bračni drug i djeca ostavitelja.

Prema tome , iza smrti Vašeg svekra nasljednici su njegov bračni drug i djeca , a to znači Vaš suprug i njegova maćeha i to svaki u jednakim djelovima. Nebitno je na koji način je svekar stekao imovinu koja je predmet nasljeđivanja, niti je bitno kada se oženio odnosno koliko je bio u braku. Da je kojim slučajem ona umrla prije njega tada bi nakon njegove smrti svu imovinu naslijedio sin.

 

 

 


 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

Stjecanje vlasništva - ovrha na nekretnini

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu