Stjecanje vlasništva i ovrha na nekretnini

 

PITANJE: Stjecanje vlasništva-ovrha na nekretnini

 

 

Poštovani g. Ilić, molim Vašu pomoć. naime 2007 godine sam s osječkom Tvrtkom KT Tehnogradnja doo sklopio predugovorugovor o kupoprodaji stana u zgradi koja se tek počinjala graditi. Prilikom sklapanja predugovora stan je u cijelosti plaćen što piše u predugovoru. Zgrada je bila gotova 2009. godine te u 2. mjesecu stupam u vlasništvo o čemu imam pravovaljano ovjeren zapisnik te kao dokaz konzumiranja vlasništva uredno podmirivane račune do danas. Moja je greška što se nisam uknjižio u zemjljišne knjige ali susjed se spori s građevinskom tvrtkom koja mi je prodala stan te je upisan teret na sve stanove u toj zgradi. U međuvremenu je na dio neuknjiženih stanova jedan vjerovnik pokrenuo i upisao ovrhu. Ugovor i račun ima datum od prije pokretanja ovrhe ali ovjera potpisa kod javnog bilježnika je nekoliko dana poslije. napominjem kako sam u zakonskom roku od mjesec dana prijavio nastanak porezne obveze te podnio prijedlog za uknjižbu koji je odbijen. što mi je činiti. hvala


 

ODGOVOR: 

Predrag Ilić dipl. iur.

Stjecanje vlasništva - ovrha na nekretnini
 
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZVDSP) odredbom članka 119. st.1 propisuje da se vlasništvo nekretnine stječe upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjno očitovane volje dotadašnjeg vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja. Dakle , za valjano stjecanje prava vlasništva na nekretnini nije dovoljno zaključiti valjani pravni posao (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o zajedničkoj gradnji i sl.) već je potrebno izvršiti upis prava vlasništva u zemljišne knjige. To znači da se o pravnom poslu koji ima za cilj stjecanje prava vlasništva mora sačiniti valjana pismena isprava čiji sadržaj mora odgovarati pravilima zemljišnoknjižnog prava , te takova isprava čini pravni temelj za upis prava vlasništva, koje se, kako je rečeno, stječe upisom u zemljišnu knjigu. ZVDSP propisuje da provedena uknjižba djeluje od trenutka kada je sudu bio podnesen zahtjev za uknjižbu.Prema tome, svatko tko je zaključio pravni posao kojem je cilj stjecanje prava vlasništva na nekretnini mora podnijeti zemljišno-knjižnom odjelu suda na čijem području se nalazi nekretnina zahtjev za upis prava vlasništva koji će se obaviti na temelju isprava o pravnom poslu čiji sadržaj i oblik moraju odgovarati pravilima zemljišnoknjižnog prava.Dakle , upisom u zemljišne knjige stjecanja prava vlasništva , stečeno pravo vlasništva ima tzv. aposolutni učinak što znači da ima učinak prema svim trećim pravnim i fizičkim osobama. Onaj tko se upiše u zemljišne knjige kao vlasnik uživa zaštitu prava vlasništva prema svim trećima koji smatraju da imaju  neko stvarno ili drugo pravo na toj nekretnini a nisu to pravo upisali u zemljišne knjige.

Dakle , Vaš je problem upravo u tome što se niste upisali u zemljišne knjige iako imate zaključen valjani pravni posao koji ima za cilj stjecanje prava vlasništva. No, kako se niste upisali u zemljišne knjige niste niti stekli pravo vlasništva pa time niti zaštitu od svih trećih osoba koje imaju neko potraživanje prema upisanom vlasniku a to je , dakle , tvrtka KT Tehnogradnja. Prema tome, vjerovnik koji je pokrenuo ovrhu na nekretnini na kojoj je upisan kao vlasnik njegov dužnik, može se naplatiti iz vrijednosti te nekretnine bez obzira što je ona ranije prodana nekom trećem, a iz razloga što se vlasništvo steječe tek upisom u zemljišne knjige.

Preporučam Vam da pokušate napraviti neku nagodbu sa vjerovnikom (npr. djelomična isplata duga sa Vašim pravom da potražujete plaćeni dio od KT Tehnogradnje) kako bi on odustao od ovrhe na stanu koji ste kupili, tim više ako ima zabilježbu ovrhe na drugim stanovima iz kojih se može namiriti. Naravno, sve ovisi o visini duga.Ukoliko dođe do dražbe stana koji ste kupili, preporučam Vam da ga sami kupite na drugoj dražbi (početna cijena jest 1/3 procjenjene vrijednosti) kako bi ste umanjili štetu koju možete pretrpjeti.

 


 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

 

Stjecanje vlasništva - ovrha na nekretnini

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu