Izgradnja nadstrešnice

 

PITANJE: Izgradnja nadstrešnice

 

Stambena zgrada od četiri kata,prizemlja imaju velike terase,a ostali balkone.Kako su terase velike tako sa drugih balkona od pojedinih suvlasnika pada smeće.Da li vlasnik terase može staviti nadstrešnicu na svoju terasu i do koliko kvadrata,a da ne mora tražiti suglasnost drugih suvlasnika ili građ.dozvolu? 


 

ODGOVOR: 

Predrag Ilić dipl. iur.

Izgradnja nadstrešnice
 
Zakon o vlasništvu i drugom stvarnim pravima (ZVDSP) propisuje da svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu zajedno sa ostalim suvlasnicima. To znači da svaki suvlasnik (etažni valsnik) ima pravo upravljati cijelom nekretninom zajedno sa ostalim suvlasnicima pa stoga zakon razlikuje poslove redovite uprave i izvanredne poslove. ZVDSP ne određuje taksativno niti primjerice koji su to poslovi redovite uprave, već za iste navodi da se tiču redovitog upravljanja stvarju o kojem se odlučuje većinom glasova, s time da se glasovi računaju po suvlasničkim omjerima a ne po broju suvlasnika. Međutim  ZV  propisuje da su izvanrdeni poslovi oni  koji premašuju poslove redovitog upravljanja te ih navodi primjerice (promjena namjene stvari, veći popravci, dogradnja , nadogradnja, preuređenje, otuđenje cijele stvari ,davanje cijele stvari u zakup ili najam dulji od godine dana , osnivanje hipoteke na cijeloj stvari i sl.) s time da se u slučaju sumnje o prirodi poslova smatra da se radi o izvanrednim poslovima. Za poduzimanje izvanrednih poslova potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Dakle , za izgradnju nadstrešnice koja se proteže od zida zgrade prema dvorištu potrebna je suglasnost svih suvlasnika jer se radi o poslovima izvanredne uprave. Naime,  takav  građevinski zahvat predstavlja zadiranje u zajedničke djelove zgrade (fasada) te promjenu oblika i vanjskog izgleda zgrade. To su radovi koji se mogu podvesti pod  izvanredne poslove pa  stoga zahtjevaju suglasnost svih suvlasnika.

Za izgradnju vrtne sjenice i nadstrešnice tlocrtne površine do 15 m2 na građevinskoj čestici na kojoj je izgrađena zgrada nije potrebna dozvola za gradnju tijela nadležnog za graditeljstvo.

 

 


 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

Stjecanje vlasništva - ovrha na nekretnini

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu