Gradnja vrtne sjenice

 

PITANJE: Gradnja vrtne  sjenice

 

Poštovani, u svom vrtu bih gradio vrtnu sjenicu dimenzija 9 metara kvadratnih u tlocrtu. Problem nastaje jel moj susjed tvrdi da ja s tim njemu zaklajnam pogled te da će mi stopirati radove i poslati građevinsku inspekciju. Sjenica se gradi od drvene kostrukcije tj od greda dim 12x 14 cm i povrh toga dolazi krovni crijep. U nijednom pogledu se ne zatvara i ne dodiruje njegov zid i nema kontakta između nas( odvojena stazama i odmaknuta od njegovog zida cca 2 m). Unaprijed zahvaljujem. S štovanjem .

 


 

ODGOVOR: 

Predrag Ilić dipl. iur.

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (N.N. 76/07), kojeg donosi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u odredbi članka 2. propisuje koji se radovi mogu izvoditi bez akata koji odobravaju građenje ili bez lokacijske dozvole pa je tako propisano da se bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole može graditi:

 

 

1.    Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:

      – cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3,
– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m3,
– vrtna sjenica i nadstrešnica tlocrtne površine do 15 m2,
– bazen tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m,
– solarni kolektor;.

Upućujem Vas da pročitate odgovor na našem portalu pod rubrikom “za koje radove ne treba gaređvinska dozvola”.

 

 

 


 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

Stjecanje vlasništva - ovrha na nekretnini

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu