Suglasnost suvlasnika za veće popravke

 

PITANJE: Suglasnost suvlasnika za veće popravke

 

 

Živimo u privatnoj kući na katu.iznad nas je neuređeno potkrovlje koje 3/4 pripada nama a 1/4 pripada suprugovoj tetki.mi želimo promjeniti krov jer je star 60 god. umjesto na četiri vode napraviti krov na dvije vode i bar ugrubo urediti potkrovlje.tetka se sa svim tim ne slaže i ne želi sudjelovati u promjeni krova .da li mi možemo sami to napraviti bez njenog pristanka jer dotrajali krov nama najviše smeta s obzirom da je ona u prizemlju a mi na katu.da li nam za takvu adaptaciju krova treba građevinska dozvola jer se ne bi dirala visina vijenca krovišta.te vas molim da mi kažete u slućaju da otkupljujemo tetin dio krova koliko se to najviše može platiti po m2.


 

ODGOVOR:

Predrag Ilić dipl. iur.

 Suglasnost suvlasnika za veće popravke

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZVDSP) u članku 89. stavak 1 propisuje da troškove za održavanje i za poboljšanje nekretnine snose svi suvlasnici nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim djelovima. Međutim , pri tome je bitno utvrditi radi li se o poslovima redovite uprave ili o poslovima izvanredne uprave. U članku 40. i 41 ZVDSP propisano je da o poslovima koji se tiču redovitog upravljanja odlučuju suvlasnici većinom glasova a za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitog upravljanja je potrebna suglasnost svih suvlasnika. Zakon primjerice navodi koji su to izvanredni poslovi : promjena namjene stvari, veći popravci , dogradnja, nadogradnja, preuređenje, otuđenje cijele stvari, davanje cijele stvari u zakup dulje od jedne godine, osnivanje hipoteke na cijeloj stvari i sl.). Međutim zakon u članku 86. navodi primjerice koji su poslovi redovite uprave pa između ostalog navodi da su to i redovito održavanje zajedničkih djelova i uređaja nekretnine, uključujući i građevne promjene nužne radi održavanja. Dakle, veći popravci bili bi poslovi izvanredne uprave za koje je potrebna suglasnost svih suvlasnika. Promjena krovišta potpala bi pod veće popravke. No, ako je promjena ili popravak krovišta (koji čini zajednički dio zgrade) nužno radi održavanja (jer je npr. crijep dotrajao, prodire voda , grede su trule) tada se radi o poslu iz redovite uprave pa stoga većina suvlasnika može odlučiti poduzeti te poslove, a svi suvlasnici dužni su snositi troškove razmjerno svom suvlasničkom djelu.

Za dozvolu gradnje kod promjene krovišta upućujem Vas da na portalu adaptacije.com pročitate naš odgovor pod nazivom «rekonstrukcija krovišta».

 


 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu